tarihinde yayınlandı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile görüşme

#doktorlar #kooperatifi #osuuskunta #birliği #lääkäriseura #Finlandiya #suomi

Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Kooperatifi) kurucu ve yönetim kurulu başkanı Dr.Mehmet Fatih Daban 4 Ekim 2023 tarihinde Zoom uygulaması üzerinden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof.Dr.Vedat Bulut ve Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof.Dr. Ali İhsan Ökten ile faydalı bir görüşme yaptılar, bilgi alışverişinde bulundular.

@dr_daban @ihsan_okten @ProfVedatBULUT @ttborgtr @DoktorlarFin