Valvira’dan diploma onayı alındıktan sonra gelen faturayı öderken alıcı kısmına ve açıklamaya ne yazılmalıdır?

Category: Kooperatif

Alıcı kısmına: “VALVIRA”; Açıklamaya: “İsim Soyisim, Valvira takip numarası, referans numarası, fatura numarası” yazılabilir.
Valvira takip numarası diplomanın onaylandığına dair gönderilen belgede yazar. V/xxx/xxxx formatındadır.
Referans numarası ve fatura numarası onayla birlikte veya ayrıca gönderilen faturada yazar. Viitenumero: RFxx xxxx xxxx … ve Laskunnro: xxxxxxxxxx formatındadır.

Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0