Onko edullisempaa lähteä Suomeen erikoislääkäriksi vai yleislääkäriksi? Onko näiden välillä eroa? Kysyn apulaislääkärinä, jolla on kaksi vuotta jäljellä erikoistumiseen. Kiitos.

Jos erikoislääkäriksi lähteminen on edullista, harkitsen erikoistumisen suorittamista vielä kaksi vuotta ja lähtöä. Muussa tapauksessa voin jäädyttää erikoistumisen ja lähteä.

Vastaa:

Vaikka jotkut lääkärit suosivat yleislääkäreitä tai jopa vastavalmistuneita lääkäreitä, jotkut lääkärit saattavat suosia oman alansa erikoislääkäreitä tai avustajia. Kun olet saanut yleislääkärin pätevyyden, osaston johtaja nopeuttaa yleensä menettelyjäsi, jotta voit työskennellä erikoislääkärinä omassa sairaalassasi.

Ruotsin kielen taso

Onko ruotsalainen B2-kielitaso pätevä Suomessa?

Vastaa: Vastaus: Ei. Vain suomenkieliset arvosanatodistukset kelpaavat tunnustamiseen. Harjoittelun aloittaminen ei kuitenkaan edellytä todistusta. A2-B1-kielen taso riittää sinulle työpaikan löytämiseen. Lisäksi sinun on hyvä tietää, että on hyvin harvinaista, että sinulle tarjotaan työtä, jos puhut vain ruotsia. Sinun on vakuutettava heidät siitä, että olet aloittanut suomen kielen opiskelun ja että olet motivoitunut suomen kielen opiskeluun.

Onko hammaslääketieteessä tarvetta? Miten tunnustamisprosessi toimii? Voimmeko tulla puolisomme kanssa ja saada luvan päällekkäisyyteen?

Hammaslääkäreitä ja lääkäreitä tarvitaan. Hyväksymisprosessi on sama kuin lääkäreillä, mutta harjoittelujakso on lyhyempi ja hyväksymistentti erilainen. Voit saada perhesession.
doktorlar.fi Katso: https:// /ufaq/difference-what-is-the-difference-of-the-recognition-process-of-the-recognition-process-for-dentists-from-the-recognition-process-for-doctors/.

Onko turkkilainen ajokortti voimassa Suomessa?

Lyhyt vastaus: Kyllä, voit ajaa Suomessa turkkilaisella ajokortillasi.

Yksityiskohdat:
-Jos haluat vaihtaa ajokorttisi ilman koetta Suomeen muuton jälkeen, sinun on haettava sitä 2 vuoden kuluessa siitä, kun sinulla on vakituinen osoite. Niiden, joilla on vakituinen osoite, on suoritettava koe 2 vuoden määräajan jälkeen. Tarkemmat tiedot löydät täältä:

https://ajokortti-info.fi/fi/perustietoa-ajokortista/ulkomaisen-ajokortin-vaihtaminen-suomalaiseen-ajokorttiin

Kun maksan Valviralta saamani laskun sen jälkeen, kun tutkintotodistus on hyväksytty, mitä tulee kirjoittaa vastaanottaja-kohtaan ja kuvaukseen?

Vastaanottaja-kentässä: "VALVIRA"; kuvauksessa: "Etunimi, sukunimi, Valviran seurantanumero, viitenumero, laskun numero".
Valviran seurantanumero merkitään tutkintotodistuksen hyväksymistä varten lähetettävään asiakirjaan. Se on muotoa V/xxx/xxxxxx.
Viitenumero ja laskunumero merkitään hyväksynnän mukana tai siitä erillään lähetettävään laskuun. Viitenumero: RFxx xxxx xxxx xxxx xxxx ... ja Laskunnro: xxxxxxxxxxxx on muotoa.

Miten voin seurata Valviralle lähettämääni postia? Saapuivatko asiakirjani perille?

Jotta tutkintosi voidaan tunnustaa Suomessa, sinun on lähetettävä asiakirjasi postitse Valviran oppilaitokseen. Postin perille tulon voit tarkistaa seurantakoodin avulla Posti Oy:n verkkosivuilta https://www.posti.fi/en/tracking. Jos postisi kestää odotettua kauemmin, mutta se ei näy seurantasivulla tai jos et saa lähetysilmoitusta, voit pyytää Valviralta vahvistusta asiakirjojesi perillemenosta sähköpostitse.

Katso myös:

Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Osuuskunta) peritäänkö neuvontapalkkiota?

Ei. Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Osuuskunta) ei peri lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä mitään neuvontapalkkiota jäsenyydestä. https://doktorlar.fi /jäsenyys Ne, jotka täyttävät nettisivuillamme olevan verkkolomakkeen ja kirjoittavat viiteosaan osuuskuntamme lääkäri tai hammaslääkäri jäsen, arvioidaan suoraan keskushallituksemme jäseneksi. Jäsenyyksien hyväksyminen riippuu osuuskunnan hallituksen päätöksestä.

Maiden edustajamme voivat vapaasti periä maksuja omien yritystensä kautta tuotemyynnistä ja neuvontapalveluista, joita he suorittavat "osuuskunnastamme riippumatta" ja oman alueensa lainsäädännön mukaisesti. Voit ottaa yhteyttä maakohtaisiin edustajiin osoitteessa https://doktorlar.fi /yhteystiedot -sivun kautta. Hakemukset alueilta, joilla meillä ei ole maakohtaisia edustajia, käsitellään suoraan.

Voit ilmoittaa pyynnöt ja valitukset ottamalla yhteyttä meihin info@ doktorlar.fi

Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Osuuskunta)

Tarvitaanko rahaa pankkitilillä, kun haetaan oleskelulupaa Suomessa työskentelevälle perheelle?

Pitäisikö meillä olla rahaa pankkitilillä, kun haemme "perhe-oleskeluviisumia" Suomeen? Jos pitäisi, kuinka paljon sitä pitäisi olla? Missä ajassa tämä summa olisi täytettävä? Lasketaanko valuutta- ja kultatilit mukaan?

Jos haet "perheenyhdistämislupaa" Suomeen, Suomessa työskentelevän perheenjäsenen "palkkatulojen" ja pankkitilillä olevien käteisvarojen summan on oltava riittävät kattamaan sen perheenjäsenen elinkustannukset, joka hakee perheenyhdistämistä Suomeen.

Suomessa työskentelevää henkilöä, joka ilmoittaa palkkansa ja pankkitilinsä, kutsutaan myös "sponsoriksi". Oleskeluviisumin hakuprosessin aikana sinun on ilmoitettava, että nämä varat ja tulot kuuluvat sinulle. Vaikka olisit lainannut rahaa, nämä tulot ja varat ovat sinun käytettävissäsi.

Tietoa lapsiperheille: lapsilisä lasketaan tuloksi.

Harjoittelijana sinulla on vain henkilökohtainen asunto (palkka noin 1700-1900 euroa). 

Saat myös lapsilisää (Lapsilisä). 

Lapsilisä (lapsilisä) perheen tuloista riippumatta:

94,88€ 1. lapsi

104,84€ toisesta lapsesta

133,79€ kolmannesta lapsesta

163,24€ neljännestä lapsesta

182,69€ viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta.

Se maksetaan sinulle joka kuukausi.

Huomautus: Koulut, ateriat ja kirjat ovat maksuttomia. Oppilaille maksetaan myös matkakulut. 

Lähteet:

1)

https://www.kela.fi/lapsilisa-maara-ja-maksaminen

2)

https://migri.fi/en/income-requirement-for-family-members-of-a-person-who-has-been-granted-a-residence-permit-in-finland

3)

https://migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle

Millainen on lääketieteellinen harjoitteluympäristö Suomessa?

Millainen on lääketieteellinen harjoitteluympäristö Suomessa?

Harjoittelijoiden työmäärä on kevyt tai olematon. Heidän odotetaan oppivan kielen ja järjestelmän, tutkivan potilaan ja syöttävän järjestelmän. Ylilääkärin ja harjoittelijan välillä ei ole etäisyyttä. Mobbingia ei tapahdu koskaan. Kaikki huolehtivat siitä, että sinua autetaan. Et kohtaa ketään, jolla olisi pahoja aikeita.