publicerad på

Doktorlar OsuuskuntaExtra styrelsemöte den 31 januari 2023

testlogo

Vid mötet beslutades att 11 nya läkarmedlemmar skulle ansluta sig till vårt kooperativ. Det totala antalet medlemmar uppgick till 44.
31 januari 2023 Förteckning över nya medlemmar:

1) Can Antonio Suominen

2) Dogukan Ciftci

3 )Ecrin Kılınç

4) Ensar Bilici

5) Funda Kırtay Tütüncüler

6) Gamze Köksallar

7) İbrahim Hakkı Demir

8) Ilker Halvaci

9) Mahide Öpöz

10) Orhun Besirli

11) Vedat Yaman

Protokollet från mötet bifogas nedan: