publicerad på

Doktorlar OsuuskuntaExtra styrelsemöte den 4 mars 2023

Vid mötet beslutades att totalt 9 nya medlemmar, 8 läkare och 1 lantbruksingenjör, skulle ansluta sig till vårt kooperativ. Vårt totala antal medlemmar uppgick till 53.
4 mars 2023 Förteckning över nya medlemmar:

1) Ahmet Sarrac

2) Halil Öztürk

3) Hüseyin Tarcan

4) Mehmet Emin Cagan

5) Özge Yalçınkaya

6) Ramazan Cem Karamustafaoğlu 

7) Saliha Pehlivanoğlu

8) Utku Can Sarıca

9) Yusuf Arica

Protokollet från mötet bifogas nedan: