publicerad på

Antalet läkare som fick utbildning i finska språket i skolan uppgick till 51 %.

Den 12 september deltog 20 deltagare i den finska språkskolan. Antalet läkarkollegor som fick finskspråkig skolutbildning med eget intyg uppgick till 51. Vi förväntar oss att minst 100 läkare kommer till Finland under det första året. Läkarkooperationen räknar med att minst 200 turkiska läkare kommer till Finland år 2023.

publicerad på

Höstkurs i finskt stöd för läkare

2022 "Höstens kompletterande stödkurs på finska med turkiskt stöd" för turkiska läkarkollegor som läser en finsk kurs eller ännu inte har läst en finsk kurs organiseras av Gurhan Bayramoğlu. Mer information om kursen finns på sidan om Finlands stödkurs för läkare på hösten(ladda ner kursprogrammet).

publicerad på

Antalet läkare som deltar i kursen i finska språket har nått 31

9 maj 2022 Med den andra gruppen som deltog i kursen i finska var antalet läkare som deltog i kursen i finska totalt 31.

Vi hoppas att antalet läkare som undertecknar ett praktikantkontrakt under sommar- och höstperioden som börjar i slutet av 2022 kommer att vara 25.

publicerad på

Introduktion av läkardiplom i Finland

Vilken institution i Finland erkänner en läkarexamen?

I Finland är den organisation som erkänner läkarexamina "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto" (Myndigheten för godkännande och övervakning av social- och hälsovården), även känd som "Valvira" (organisationens särskilda namn är en kombination av de första stavelserna i orden valvonta och virasto). Du måste skicka de nödvändiga dokumenten till Valvira per post. Det företag som du skickar post till måste göra en tulldeklaration för din post. Annars fastnar din post i tullen. Valvira uppdaterar och publicerar nödvändiga dokument och åtgärder på sin webbplats. Klicka här för att se kraven för läkare som har studerat medicin utanför Europa (utanför EU/ETA-länderna).


Vilka dokument krävs för att visa upp ett turkiskt examensbevis från läkarutbildningen i Finland?

Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.


Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.

Det räcker med en apostillerad kopia av examensbeviset från läkarutbildningen och passet som översatts till engelska av en notarie med apostillebehörighet och en juridiskt kompetent översättare (vars översättning kommer att apostilleras vid guvernementet eller distriktsguvernementet) och den apostillerade versionen av det engelska dokumentet för god status. Förteckning över institutioner som godkänner apostille. Valvira accepterar inte heller översättare från Turkiet. Du kan skicka ditt examensbevis i pdf-format till en auktoriserad översättare i Finland och be dem skicka översättningen till Valvira för din räkning. De tar 40 euro, men ditt dokument är 100 % verifierat. Du kan också skriva ut den finska ansökningsblankettenfrån Valvirassida, fylla i den, skriva ditt namn och datum och bifoga den till dina handlingar (klicka här för hjälp med ansökan). När du fyller i formuläret ska du skriva din adress och namnet på din läkarutbildning utan att översätta det. Du måste ange e-postadress, webbplats och telefonnummer till din läkarskola. Ha kontaktuppgifter till någon från din fakultet som kan svara på engelska redo att lämnas in.
Utskrift och tillägg till examensbeviset ingår inte i de handlingar som krävs för närvarande, men om du skickar in dem är det inga problem. Behåll så mycket som möjligt originaldokumenten på engelska. Om ditt examensbevis är på turkiska ska du begära dokumentet "Diploma in English is as original" från fakultetssekretariatet. Problem uppstår om översättarna inte är en institution som är auktoriserad med apostille.


Vilken postadress ska jag skicka dokumenten till? Kommer de att fastna i tullen?

Postboxadress : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, PL 43, 00521 Helsingfors / Finland

Postadress för personlig leverans eller rekommenderat brev : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Ratapihantie 9, 00520 Helsingfors / Finland

Skicka en digital kopia av dina handlingar till e-postadressen kirjaamo@valvira.fi i den finska ansökningsblanketten (klicka här för hjälp med ansökan). Du kan också skicka digitala kopior av dina dokument till https://turvaviesti.valvira.fi, som har en cybersäkerhetsnivå.

Du måste göra en tulldeklaration för varje brev eller post som anländer till Finland från ett land utanför EU. Låt postföretaget som du skickar dokumenten till göra tulldeklarationen åt dig. Du måste också bekräfta att Posti Oy i Finland betalar utvärderingsavgiften (2,90 euro). Annars fastnar din post i tullen (ett vanligt problem med PTT-sändningar). Du kan spåra din post med hjälp av din spårningskod här.

För att kunna göra tilläggsbetalningen till Posti Oy måste du först kunna aktivera den finska identitetsbekräftelsetjänstenmed ditt pass. Tyvärr är det inte möjligt att göra en tulldeklaration för din post. Det enda sättet att göra denna deklaration är att vara mottagaren eller någon som bor i Finland. Eller så måste företaget som du skickar din post till göra denna tulldeklaration för din räkning.

Kontrollera alltid din postkod på spårningssidan. Inom 20 dagar från mottagandet av din post måste du först deklarera och betala tulldeklarationen och sedan betala posttillägget. I annat fall kommer din post att returneras. Posti Oy har samlat alla länkar som nämns i detta avsnitt på denna sida. Vår erfarenhet är att om vi anger tullvärdet "1 euro" och väljer "Paper ..." i deklarationen, får vi jobbet gjort med 0,24 euro i moms och 0 euro i tullkostnader. För att kunna göra denna betalning måste du använda ett finskt bankkonto eller en finsk identitetsbekräftelsetjänst. När du söker efter Posti-tillägget med spårningskoden bör betalningsknappen visas. Du måste betala 2,90 euro. Om betalningsknappen för posttillägget inte visas kan du fråga Valvira-organisationen på terhikki@valvira.fi om din post har kommit fram.


publicerad på

Medicin i Finland och Finlands läkarkooperativ

Det är en icke-vinstdrivande yrkesgrupp som söker de snabbaste, mest bekväma och mest tillförlitliga metoderna för turkiska läkare att fortsätta sin läkarverksamhet i Finland eller att fortsätta sin läkarverksamhet i Finland genom processen för erkännande av läkarlegitimation. Läkare med högre utbildning, särskilt läkare från Turkiet, kan bli medlemmar i Doctors Osuunkunta (kooperativ) i Europa.

Du kan följa gruppen Finska Läkare på sociala medier på Facebook, Telegram, Twitter och Instagram. De som vill anmäla sig till kursen i finska bör gå in i vår grupp"Doctoring in Finland Telegram" och läsa"Pinned messages in the top menu" och ta kontakt. Glöm inte att gå med i vår Facebook-grupp Finnish Doctors, som är exklusivt för läkare.


Inskrivningen är nu öppen för den certifierade finska läkarskolan i Finland. Bli medlem i Finlands läkarkooperativ för att få skolrabatter, finsk översättning av ditt läkardiplom och stöd för att hitta ett jobb, en lägenhet, professionellt stöd 👉medlemskap

#Läkarutbildning utomlands


Twitter
(Nyheter och meddelanden)
@DoktorlarFin
Telegram
(information och anmälan)
Läkaryrket i Finland
Facebook
(särskild grupp för läkare)
Finska läkargruppen
Instagram
(Nyheter och meddelanden)
finlandiya.doktorlar

Hur kan läkare från Turkiet praktisera medicin i Finland?

Hälsovårdspersonal, såsom läkare eller läkare, som kräver lagstadgat tillstånd får tillstånd av Valvira i Finland. För att bli legitimerad läkare i Finland måste vi följa den väg som Valvira fastställt. Det första kravet är ditt "medicinska skoldiplom". Det andra kravet är "minst sex månaders praktik" i Finland. Det tredje kravet är "B1-B2-kunskaper i finska" som du ska uppnå genom "utbildning i finska och YKI-språkprov" under de två förstnämnda processerna. I den sista delen finns det "trestegsundersökningar" för medicinsk kompetens. Varje examen ökar din behörighet. När du klarar det slutliga provet registreras du som en fullt lagligt kvalificerad läkare.


Finsk för läkarvård i Finland

Meddelanden om kursen i finska för turkiska läkare och utbildningsmaterial i finska finns på https://fince.fi.


För införandet av examensbeviset för den medicinska fakulteten

De dokument som krävs för förfaranden för medicinsk likvärdighet får inte överstiga antalet fingrar på en hand. 1) Examensbevis, 2) Pass, 3) Intyg om gott anseende är de dokument som för närvarande krävs. Vi rekommenderar att du lägger till 4) Transcript och, om möjligt, 5) Diploma Supplement enligt det gamla sättet. Originalhandlingarna ska i möjligaste mån vara på engelska. Om ditt examensbevis är på turkiska ska du begära dokumentet "Diploma in English is like the original" från fakultetssekretariatet. Klicka här för en kortfattad vägkarta.


Europeiskt läkarkooperativ

Det är ett kooperativ som tillhandahåller produkter och tjänster för läkare som vill utöva medicin i Europa och i Finland. Den grundades av läkare i Finland. Klicka här för mer information om Doktorlar Osuuskunta.