publicerad på

Utmärkelser för projekt inom FITIL Dictionary

Vi tillkännager priserna för det finsk-engelsk-turkisk-latinska medicinska ordlisteprojektet, totalt 49 000 euro!

Priser på totalt upp till 49 000 euro 🏆🥈🥉🥉📣

Vårt 500-sidiga finska-turkiska-svenska latinska medicinska ordboksprojekt innehåller 20 000 nyckelord;

1) Presentkort på 150 euro för 200 personer 🎁 

Varje "medicinstuderande eller läkare" som matar in minst 100 finska sökordsdata (5 sidor i genomsnitt) kommer att få en kupong på 150 euro för kostnaden för medlemskap i Doktorlar Osuuskunta (Doctors' co-operative). Vinnarna av denna kupong, om de är medlemmar i vårt kooperativ, kommer att kunna ge kupongen till en annan kollega eller medicinstuderande som håller på att bli en ny medlem.

2) 1 veckas semester i Helsingfors för 20 personer för 800 euro 🎁 

Den som matar in minst 1500 finska nyckelord i systemet får ett presentkort värt 150 euro samt 1 veckas boende i vårt gästhus för 4 personer i Helsingfors. Vår kooperativa medlem som vinner denna gåva kommer att kunna göra denna möjlighet tillgänglig för en kollega som inte är medlem i vårt kooperativ.

3) Onlinekurs i finska från 0 till B1 för 10 personer 🎁

Alla som anger minst 2500 nyckelord kommer att få en 150 Euros voucher och 800 Euros för 1 veckas boende för 4 personer, samt en 300 Euros onlinekurs i finska från 0 till B1 från våra utbildare i Finland.

4) Möjlighet för tre personer att arbeta i ett europeiskt projekt

Projektarbetare kommer att väljas bland våra kollegor som har matat in minst 6000 finska nyckeldata. Totalt kommer vi att välja upp till 3 personer, som väljs på grundval av mängden och kvaliteten på de uppgifter de har matat in och redigerat, för att ingå som projektarbetare i vår ansökan om det europeiska kulturprojektet "litteraturöversättningar". Dessa kollegor kommer också att delta i vårt nästa europeiska projekt som redaktörer för den bok som ska publiceras och som projektpersonal. 

5) Anvisningar för registrering och ansökan

a) Registrera dig som ny användarepå vår sida om finska skolan.
b) För att delta i vårt projekt med en medicinsk ordlista i Fitil, besök vår sida för automatisk registreringoch ange nyckelordet"fitil" utan citationstecken.
c) Om läkare, tandläkare och medicinstuderande från Finland vill gå med i vår Whatsapp-grupp, fyll i vårt medlemsformulär för kooperativ förhandsregistrering utan betalning.
d) Du kan också skicka ett e-postmeddelande med ditt CV för projektmotivering och kontakt till info@doktorlar.fi med ordet"ordbok" i ämnesraden.
e) Om deltagarna begär det kommer de att uteslutas från projektet om de inte uppger sin utbildningsstatus(medicinsk fakultet, tandläkarfakultet).

6) Villkor och bestämmelser

a)Doktorlar Osuuskunta Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren för projektet. Meddelanden om projektet kommer att göras på vår officiella webbplats meddel andesida och på vårt officiella twitterkonto.

b) För att kunna delta i projektet, ta emot priserna eller använda priserna till andra, kommer det att krävas att man är student vid en medicinsk fakultet, tandläkare eller läkare.

c) Medlemmar som använder en 150 € rabattkupong för sina kooperativa medlemsbetalningar kan inte dra nytta av vår kostnadsfria diplomöversättningstjänst.

d) Ansökan och tidsfristerna för projektet är begränsade till att omfatta alla finska nyckelord i projektet, om inte annat anges.

publicerad på

Wick ordboksprojekt

Gå med oss!

Vi söker läkarstuderande och läkare med turkiska som modersmål för att registrera data för den finsk-svenska-latin-turkiska ordboken över medicinska termer. Detaljer om registreringen;

a) Skapa en ny användarregistrering på http://okul.fince.fi.

b) Klicka för automatisk registrering tillDictionary Project Course på hemsidan och ange nyckelordet"fuse" för att registrera dig för kursen gratis.

c) Kontrollera de e-postmeddelanden som skickats till din e-postadress och följ instruktionerna. När du har slutfört förfarandena kommer du att registreras i utbildningen för ordboksprojektet med rollen Datainmatning för ordboksprojektet Fitil.

Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till info@doktorlar.fi med"Dictionary" i ämnesraden. I utbildningen kommer du att få instruktioner om hur du matar in ordboksdata. Du kommer också att få en källa för datainmatningen.

När alla ord har matats in och passerat ordböckernas redaktionella processer skickas de till dig från ordböckerna. 

Vi planerar att dela ut priser till alla deltagare för kvaliteten och kvantiteten på datainmatningen (boende i Helsingfors, gratis kurser i finska, rabattkuponger för kooperativa tjänster, medlemsrabatt etc.). Dessutom kommer vi att betala frilansare till de deltagare som kan göra datainmatningen och redigeringen av andra uppgifter med professionell noggrannhet. 

publicerad på

Antalet läkare som fick utbildning i finska språket i skolan uppgick till 51 %.

Den 12 september deltog 20 deltagare i den finska språkskolan. Antalet läkarkollegor som fick finskspråkig skolutbildning med eget intyg uppgick till 51. Vi förväntar oss att minst 100 läkare kommer till Finland under det första året. Läkarkooperationen räknar med att minst 200 turkiska läkare kommer till Finland år 2023.

publicerad på

Höstkurs i finskt stöd för läkare

2022 "Höstens kompletterande stödkurs på finska med turkiskt stöd" för turkiska läkarkollegor som läser en finsk kurs eller ännu inte har läst en finsk kurs organiseras av Gurhan Bayramoğlu. Mer information om kursen finns på sidan om Finlands stödkurs för läkare på hösten(ladda ner kursprogrammet).

publicerad på

Antalet läkare som deltar i kursen i finska språket har nått 31

9 maj 2022 Med den andra gruppen som deltog i kursen i finska var antalet läkare som deltog i kursen i finska totalt 31.

Vi hoppas att antalet läkare som undertecknar ett praktikantkontrakt under sommar- och höstperioden som börjar i slutet av 2022 kommer att vara 25.