publicerad på

Introduktion av läkardiplom i Finland

Vilken institution i Finland erkänner en läkarexamen?

I Finland är den organisation som erkänner läkarexamina "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto" (Myndigheten för godkännande och övervakning av social- och hälsovården), även känd som "Valvira" (organisationens särskilda namn är en kombination av de första stavelserna i orden valvonta och virasto). Du måste skicka de nödvändiga dokumenten till Valvira per post. Det företag som du skickar post till måste göra en tulldeklaration för din post. Annars fastnar din post i tullen. Valvira uppdaterar och publicerar nödvändiga dokument och åtgärder på sin webbplats. Klicka här för att se kraven för läkare som har studerat medicin utanför Europa (utanför EU/ETA-länderna).


Vilka dokument krävs för att visa upp ett turkiskt examensbevis från läkarutbildningen i Finland?

Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.


Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.

Den apostillerade kopian av examensbeviset från läkarutbildningen och passet översatt till engelska av en notarie som auktoriserats av apostille och en lagligen behörig översättare (vars översättning kommer att apostilleras vid guvernörsämbetet eller distriktsguvernörsämbetet) och den apostillerade versionen av det engelska Good-Standing-dokumentet kommer att vara tillräckligt. Förteckning över institutioner som godkänner apostille. Valvira tar inte heller emot översättare från Turkiet. Du kan mejla ditt examensbevis i pdf-format till en auktoriserad översättare i Finland och be dem skicka översättningen till Valvira för din räkning. De tar ut en avgift på 40 euro, men ditt dokument är 100 % verifierat. Du kan också skriva ut den finska ansökningsblanketten från Valvirasrelevanta sida (om länken till ansökningsblanketten inte fungerar kan du också ladda ner den från vår sida), fylla i den och lägga den till dina handlingar genom att skriva datum och ditt namn (klicka här för hjälp med ansökan). När du fyller i formuläret ska du skriva din adress och namnet på din läkarutbildning utan att översätta det. Vi kommer att be dig om e-post, webbplats och telefonnummer till din läkarutbildning. Håll kontakten med någon från din fakultet som kan svara på engelska redo för dig.
Transcript och Diploma Supplement ingår inte i de obligatoriska dokumenten för tillfället, men det kommer inte att vara något problem om du skickar dem. Behåll originalhandlingarna på engelska så långt det är möjligt. Om ditt examensbevis är på turkiska ska du begära dokumentet "Diploma in English is as original" från fakultetens sekretariat. Problem uppstår om översättarna inte är en institution som är auktoriserad genom apostille.


Vilken postadress ska jag skicka dokumenten till? Kommer de att fastna i tullen?

Postboxadress : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, PL 43, 00521 Helsingfors / Finland

Postadress för personlig leverans eller rekommenderat brev : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Ratapihantie 9, 00520 Helsingfors / Finland

Skicka en digital kopia av dina handlingar till e-postadressen kirjaamo@valvira.fi i den finska ansökningsblanketten (klicka här för hjälp med ansökan). Du kan också skicka digitala kopior av dina dokument till https://turvaviesti.valvira.fi, som har en cybersäkerhetsnivå.

Du måste göra en tulldeklaration för varje brev eller post som anländer till Finland från ett land utanför EU. Låt postföretaget som du skickar dokumenten till göra tulldeklarationen åt dig. Du måste också bekräfta att Posti Oy i Finland betalar utvärderingsavgiften (2,90 euro). Annars fastnar din post i tullen (ett vanligt problem med PTT-sändningar). Du kan spåra din post med hjälp av din spårningskod här.

För att kunna göra tilläggsbetalningen till Posti Oy måste du först kunna aktivera den finska identitetsbekräftelsetjänstenmed ditt pass. Tyvärr är det inte möjligt att göra en tulldeklaration för din post. Det enda sättet att göra denna deklaration är att vara mottagaren eller någon som bor i Finland. Eller så måste företaget som du skickar din post till göra denna tulldeklaration för din räkning.

Kontrollera alltid din postkod på spårningssidan. Inom 20 dagar från mottagandet av din post måste du först deklarera och betala tulldeklarationen och sedan betala posttillägget. I annat fall kommer din post att returneras. Posti Oy har samlat alla länkar som nämns i detta avsnitt på denna sida. Vår erfarenhet är att om vi anger tullvärdet "1 euro" och väljer "Paper ..." i deklarationen, får vi jobbet gjort med 0,24 euro i moms och 0 euro i tullkostnader. För att kunna göra denna betalning måste du använda ett finskt bankkonto eller en finsk identitetsbekräftelsetjänst. När du söker efter Posti-tillägget med spårningskoden bör betalningsknappen visas. Du måste betala 2,90 euro. Om betalningsknappen för posttillägget inte visas kan du fråga Valvira-organisationen på terhikki@valvira.fi om din post har kommit fram.


publicerad på

Medicin i Finland och Finlands läkarkooperativ

Det är en icke-vinstdrivande yrkesgrupp som söker de snabbaste, mest bekväma och mest tillförlitliga metoderna för turkiska läkare att fortsätta sin läkarverksamhet i Finland eller att fortsätta sin läkarverksamhet i Finland genom processen för erkännande av läkarlegitimation. Läkare med högre utbildning, särskilt läkare från Turkiet, kan bli medlemmar i Doctors Osuunkunta (kooperativ) i Europa.

Du kan följa gruppen Finska Läkare på sociala medier på Facebook, Telegram, Twitter och Instagram. De som vill anmäla sig till kursen i finska bör gå in i vår grupp"Doctoring in Finland Telegram" och läsa"Pinned messages in the top menu" och ta kontakt. Glöm inte att gå med i vår Facebook-grupp Finnish Doctors, som är exklusivt för läkare.


Inskrivningen är nu öppen för den certifierade finska läkarskolan i Finland. Bli medlem i Finlands läkarkooperativ för att få skolrabatter, finsk översättning av ditt läkardiplom och stöd för att hitta ett jobb, en lägenhet, professionellt stöd 👉medlemskap

#Läkarutbildning utomlands


Twitter
(Nyheter och meddelanden)
@DoktorlarFin
Telegram
(information och anmälan)
Läkaryrket i Finland
Facebook
(särskild grupp för läkare)
Finska läkargruppen
Instagram
(Nyheter och meddelanden)
finlandiya.doktorlar

Hur kan läkare från Turkiet praktisera medicin i Finland?

Hälsovårdspersonal, såsom läkare eller läkare, som kräver lagstadgat tillstånd får tillstånd av Valvira i Finland. För att bli legitimerad läkare i Finland måste vi följa den väg som Valvira fastställt. Det första kravet är ditt "medicinska skoldiplom". Det andra kravet är "minst sex månaders praktik" i Finland. Det tredje kravet är "B1-B2-kunskaper i finska" som du ska uppnå genom "utbildning i finska och YKI-språkprov" under de två förstnämnda processerna. I den sista delen finns det "trestegsundersökningar" för medicinsk kompetens. Varje examen ökar din behörighet. När du klarar det slutliga provet registreras du som en fullt lagligt kvalificerad läkare.


Finsk för läkarvård i Finland

Meddelanden om kursen i finska för turkiska läkare och utbildningsmaterial i finska finns på https://fince.fi.


För införandet av examensbeviset för den medicinska fakulteten

De dokument som krävs för förfaranden för medicinsk likvärdighet får inte överstiga antalet fingrar på en hand. 1) Examensbevis, 2) Pass, 3) Intyg om gott anseende är de dokument som för närvarande krävs. Vi rekommenderar att du lägger till 4) Transcript och, om möjligt, 5) Diploma Supplement enligt det gamla sättet. Originalhandlingarna ska i möjligaste mån vara på engelska. Om ditt examensbevis är på turkiska ska du begära dokumentet "Diploma in English is like the original" från fakultetssekretariatet. Klicka här för en kortfattad vägkarta.


Europeiskt läkarkooperativ

Det är ett kooperativ som tillhandahåller produkter och tjänster för läkare som vill utöva medicin i Europa och i Finland. Den grundades av läkare i Finland. Klicka här för mer information om Doktorlar Osuuskunta.