Hur kan jag spåra den post jag skickat till Valvira? Har mina dokument kommit fram?

För att din examen ska kunna erkännas i Finland måste du skicka dina dokument per post till Valviras institution. Du kan kontrollera om din post har kommit fram med hjälp av din spårningskod på Posti Oy:s webbplats https://www.posti.fi/en/tracking. Om din post tar längre tid än väntat, men inte visas på spårningssidan eller om du inte får något leveransmeddelande, kan du be Valvira om en bekräftelse på att dina dokument har levererats via e-post.

Se även: