Är det mer fördelaktigt att åka till Finland som specialist eller som allmänpraktiserande läkare? Finns det någon skillnad mellan dem? Jag frågar som en assisterande läkare som har två år kvar till specialisering. Tack.

Om det är fördelaktigt att gå som specialistläkare kommer jag att överväga att slutföra specialiseringen i ytterligare två år och gå. Annars kan jag frysa specialiseringen och gå.

Svar:

Vissa bracher föredrar allmänläkare eller till och med nyutexaminerade läkare, medan andra bracher föredrar specialister eller assistenter inom sina områden. När du har fått din legitimation som allmänpraktiserande läkare kommer avdelningschefen i allmänhet att påskynda dina förfaranden så att du kan anställas som specialistläkare på ditt eget sjukhus.

Svenska språknivå

Är språknivån B2 från Sverige giltig i Finland?

Svar: Nej. Endast intyg över kunskaper i finska är giltiga för erkännande. Det finns dock inget krav på intyg för att påbörja en praktik. Att ha en språknivå på A2-B1 är tillräckligt för att du ska kunna hitta ett jobb. Dessutom bör du vara medveten om att det är mycket ovanligt att bli erbjuden ett jobb om du bara talar svenska. Du måste övertyga dem om att du har börjat lära dig finska och att du är motiverad att lära dig finska.

Finns det ett behov inom tandvården? Hur fungerar processen för erkännande? Kan vi komma med vår make/maka och få tillstånd att överlappa?

Det finns ett behov av såväl tandläkare som läkare. Godkännandeprocessen är densamma som för läkare, praktikperioden är kortare och godkännandeprovet är annorlunda. Du kan få en familjesession.
doktorlar.fi Se: https:// /ufaq/difference-what-is-the-difference-of-the-recognition-process-for-dentists-from-the-recognition-process-for-doctors/

Är turkiska körkort giltiga i Finland?

Kort svar: Ja, du kan köra i Finland med ditt turkiska körkort.

Detaljer:
-Om du vill byta körkort utan prov efter att ha flyttat till Finland måste du ansöka inom två år efter att du har fått en permanent adress. De som har en fast adress måste göra provet efter tvåårsperioden. Mer detaljerad information finns här:

https://ajokortti-info.fi/fi/perustietoa-ajokortista/ulkomaisen-ajokortin-vaihtaminen-suomalaiseen-ajokorttiin

När du betalar en faktura från Valvira efter att examensbeviset har godkänts, vad ska du då skriva i avsnittet för mottagare och i beskrivningen?

I fältet för mottagare: "VALVIRA", i beskrivningen: "Namn, efternamn, Valviras spårningsnummer, referensnummer, fakturanummer".
Valviras spårningsnummer skrivs på det dokument som skickas för godkännande av examensbeviset. Det är i formatet V/xxx/xxxx.
Referensnumret och fakturanumret skrivs på den faktura som skickas med eller separat från godkännandet. Viitenumero: RFxx xxxx xxxx xxxx xxxx ... och Laskunnro: xxxxxxxxxx är i formatet.

Hur kan jag spåra den post jag skickat till Valvira? Har mina dokument kommit fram?

För att din examen ska kunna erkännas i Finland måste du skicka dina dokument per post till Valviras institution. Du kan kontrollera om din post har kommit fram med hjälp av din spårningskod på Posti Oy:s webbplats https://www.posti.fi/en/tracking. Om din post tar längre tid än väntat, men inte visas på spårningssidan eller om du inte får något leveransmeddelande, kan du be Valvira om en bekräftelse på att dina dokument har levererats via e-post.

Se även:

Doktorlar Osuuskunta Tar (Läkarkooperativet) ut en konsultationsavgift?

Nej. Doktorlar Osuuskunta (Doctors' Cooperative) tar inte ut någon konsultavgift för läkare och tandläkare som vill bli medlemmar. https://doktorlar.fi /membership De som fyller i onlineformuläret på vår webbplats och skriver en läkare eller tandläkare som är medlem i vårt kooperativ i referensavsnittet kommer direkt att utvärderas för medlemskap av vår centralstyrelse. Godkännande av medlemskap beror på styrelsens beslut.

Våra landsrepresentanter är fria att ta ut avgifter genom sina egna företag för produktförsäljning och konsulttjänster som de utför "oberoende av vårt kooperativ" och i enlighet med lagen i sina respektive regioner. Du kan kontakta våra landsrepresentanter via https://doktorlar.fi /kontaktsida. Ansökningar från regioner där vi inte har landsrepresentanter kommer att behandlas direkt.

Du kan lämna dina önskemål och klagomål genom att kontakta oss info@ doktorlar.fi

Doktorlar Osuuskunta (Läkarkooperativ)

Är det nödvändigt att ha pengar på ett bankkonto när man ansöker om uppehållstillstånd för en familj som arbetar i Finland?

Bör vi ha pengar på ett bankkonto när vi ansöker om "familjevisum" i Finland? Om ja, hur mycket bör det vara? Under vilken period bör detta belopp vara klart? Räknas konton i utländsk valuta och guld med?

Om du ansöker om uppehållstillstånd för familjeåterförening i Finland måste "löneinkomsten" för den familjemedlem som arbetar i Finland och summan av kontanttillgångarna på bankkontot vara tillräckliga för att täcka levnadsomkostnaderna för den familjemedlem som kommer att ansöka om familjeåterförening i Finland.

En person som arbetar i Finland och som uppger sin lön och sitt bankkonto kallas också sponsor. I samband med ansökan om uppehållstillstånd måste du förklara att dessa tillgångar och inkomster tillhör dig. Även om du har lånat pengar står dessa inkomster och tillgångar till ditt förfogande.

Information till barnfamiljer: Barnbidraget räknas som inkomst.

Som praktikant har du bara en personlig bostad (lön cirka 1700-1900 euro). 

Du får också barnbidrag (Lapsilisä). 

Barnbidrag (lapsilisä) oberoende av familjens inkomst:

94,88€ för 1:a barnet

104,84€ för det andra barnet

133,79€ för det tredje barnet

163,24€ för det fjärde barnet

182,69€ för det femte och varje efterföljande barn.

Den betalas ut till dig varje månad.

Observera: skolor, måltider och böcker är gratis. Eleverna får också resekostnader. 

Källor:

1)

https://www.kela.fi/lapsilisa-maara-ja-maksaminen

2)

https://migri.fi/en/income-requirement-for-family-members-of-a-person-who-has-been-granted-a-residence-permit-in-finland

3)

https://migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle

Hur ser miljön för praktikplatser inom medicin i Finland ut?

Hur ser miljön för praktikplatser inom medicin i Finland ut?

Arbetsbelastningen för praktikanter är liten eller obefintlig. De förväntas lära sig språket och systemet, undersöka patienten och komma in i systemet. Det finns ingen distans mellan överläkaren och AT-läkaren. Mobbing förekommer aldrig. Alla är måna om att hjälpa dig. Du kommer inte att stöta på någon med dåliga avsikter.