publicerad på

Antalet läkare som fick utbildning i finska språket i skolan uppgick till 51 %.

Den 12 september deltog 20 deltagare i den finska språkskolan. Antalet läkarkollegor som fick finskspråkig skolutbildning med eget intyg uppgick till 51. Vi förväntar oss att minst 100 läkare kommer till Finland under det första året. Läkarkooperationen räknar med att minst 200 turkiska läkare kommer till Finland år 2023.