Företrädare i de olika länderna

Du kan ansöka om "auktorisation av representation" från Turkiet, EU-länder och Storbritannien (doktorlar.co.uk) till Doctors Cooperative (Doktorlar Osuuskunta).
"Tillstånd att företräda" eller "rätt att använda namnet" kommer att beviljas vår representant i hans/hennes eget land.
Kontakta oss för frågor, önskemål och information. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till corporate@doktorlar.fi.


  1- Den sökande accepterar och förbinder sig att denna ansökan är en del av utvärderingsprocessen och att ansökan kommer att annulleras om det fastställs att de uppgifter som anges i formuläret inte motsvarar sanningen, eller att ofullständiga eller felaktiga uppgifter har lämnats. I så fall anses sökanden vara i ond tro och kan inte göra anspråk på några rättigheter. 2- Om det konstateras att de frågor som skrivits i detta formulär inte överensstämmer med sanningen och att falska och ofullständiga uppgifter lämnats, accepterar och åtar sig den person som fyller i formuläret att alla transaktioner kommer att annulleras och att han/hon inte kommer att göra anspråk på några rättigheter i detta avseende. Även om ett kontrakt har ingåtts med dem som upptäcks i sådana situationer, sägs deras kontrakt upp. 3- Mina uppgifter i denna ansökan och informationsblankett är korrekta. Om det skulle visa sig att jag medvetet har lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit vissa uppgifter, accepterar jag på förhand det ansvar som följer av detta, och jag förklarar att jag inte kommer att kräva några rättigheter eller ersättningar i händelse av att min anställning avslutas. 4- Den sökande accepterar och förbinder sig att han/hon inte kan kräva återbetalning av den avgift som han/hon erhållit inom ramen för ansökan om hans/hennes ansökan faller in i någon av de ovan nämnda situationerna och anses ogiltig.


  Integritet och skydd av personuppgifter Jag har läst och godkänner reglerna på denna sida.

  • Storbritannien : doctors.co.uk
  • Österrike : Österrike.doktorlar.eu
  • Belgien : Belgien.doktorlar.eu
  • Bulgarien : Bulgarien.doktorlar.eu
  • Kroatien : Kroatien.doktorlar.eu
  • Cypern : Cyperndoktorlar.eu
  • Tjeckien : CzechRepublicdoktorlar.eu
  • Danmark : Danmark.doktorlar.eu
  • Estland : Estlanddoktorlar.eu
  • Finland :Finland.doktorlar.eu doktorlar.fi
  • Frankrike : Frankrikedoktorlar.eu
  • Tyskland : Tyskland.doktorlar.eu
  • Grekland : Grekland.doktorlar.eu
  • Ungern : Ungern.doktorlar.eu
  • Island : Islanddoktorlar.eu
  • Irland : Irlanddoktorlar.eu
  • Italien : Italiendoktorlar.eu
  • Lettland : Lettlanddoktorlar.eu
  • Liechtenstein : Liechtenstein.doktorlar.eu
  • Litauen : Litauendoktorlar.eu
  • Luxemburg : Luxemburg.doktorlar.eu
  • Malta : Malta.doktorlar.eu
  • Nederländerna : Nederländernadoktorlar.eu
  • Norge : Norgedoktorlar.eu
  • Polen : Polendoktorlar.eu
  • Portugal : Portugaldoktorlar.eu
  • Rumänien : Rumäniendoktorlar.eu
  • Slovakien : Slovakiendoktorlar.eu
  • Slovenien : Sloveniendoktorlar.eu
  • Spanien : Spaniendoktorlar.eu
  • Sverige : Sverigedoktorlar.eu
  • Schweiz : Schweizdoktorlar.eu