Finland kortfattad färdplan för medicinskt erkännande 

Valvira ansökningshandlingar / dokument för likvärdiga examina:

 1. Formuläret på Valvira-sidan: Fyll i de relevanta fälten som visas på webbplatsen. Skriv ut sidan och sätt din våta signatur på den. Skanna den våt signerade versionen. Den skannade versionen skickas via e-post. Den tryckta versionen läggs i ansökningsomslaget.
 2. En handling som visar dina identitetsuppgifter: Det finns ingen detaljerad information på Valviras officiella webbplats om tillgången till den nya typen av identitetskort och den nya typen av körkort. En sak som vi vet är att passet är ett måste för alla som reser på denna resa. Det har också visat sig att en fotokopia av passet accepteras. En fotokopia görs av den sida i ditt pass som innehåller dina identitetsuppgifter. Fotokopian görs som original hos notarien. Apostilleförfarandet utförs på distriktsguvernörsstaten/guvernörskapet tillsammans med fotokopian. Skanna din apostillerade fotokopia av passet (inklusive både fotokopiesidan och sidan med apostilleinformation). Den digitala kopian kommer att vara en bilaga till e-postmeddelandet. Vi lägger den tryckta versionen i vårt kuvert.
 3. Intyg om god status: Detta dokument kan erhållas på två sätt. Det första sättet är att ansöka om det genom en framställning till hälsovårdsministeriets generaldirektorat för Europeiska unionen och utrikesförbindelser. Det första sättet rekommenderas inte av personer som har upplevt det. Orsaken är att det tar längre tid att få in dokumentet och att ministeriet inte skickar nya dokument förrän efter tre månader. Det andra sättet är att begära den från provinsiella läkarkamrar. För att få ett intyg från läkarkammaren är det nödvändigt att först registrera sig hos den berörda läkarkammaren och sedan göra en begäran med en petition. Det finns en avgift för medlemskap i kammaren och en kostnad för dokumentet. Oavsett vilket sätt vi får dokumentet är det bra om vi begär dokumentet på engelska, eftersom både ministeriet och läkarföreningen utfärdar dokumentet på engelska. De som får dokumentet på turkiska måste också få det översatt. När vi har mottagit dokumentet apostillear vi det "ursprungliga dokumentet". Vi skannar den och skapar vår e-postbilaga. Vi lägger den tryckta versionen i vårt kuvert.
 4. Examensbevis Om ditt examensbevis är skrivet på både turkiska och engelska fotokopierar vi det. Vi låter den bestyrkas av en notarie. Vi får det apostillerat. Skanna bilagan till e-postmeddelandet och lägg den i kuvertet. Om ditt examensbevis endast är utfärdat på turkiska ska du låta översätta ditt examensbevis av en översättare som godkänts av EU och låta det bestyrkas av en notarie. Du får det apostillerat. När du har skannat och tagit emot e-postbilagan kan du lägga den i kuvertet.

Intyg om godmanskap, läkardiplom, pass: Varning om apostilleansökan

För att en handling ska kunna apostilleras måste den ha status som ett DOKUMENT. En apostille kan inte tillämpas på dokument som inte utfärdats av officiella myndigheter. För apostilleprocessen krävs en institution där handlingen är utfärdad, en myndighet som utfärdar handlingen, en tjänstemans underskrift och institutionens stämpel. Även om det har översatts av en notarie av en auktoriserad översättare är det inte möjligt att direkt ta det pappret och apostille det eftersom det inte har passerat genom en officiell institution eller myndighet. För att slutföra denna mekanism måste notarien godkänna översättningarna. Det är alltså inte själva översättningen som apostilleras vid distriktsguvernörerna, utan det notariella brevet som godkänner översättningen. Om det fanns en officiell institution eller en offentlig byggnad med en officiell översättningsbyrå/byrå/direktorat etc. som vi kunde vända oss till genom att säga "Hej, jag vill ha en översättning av det här dokumentet" och om chefen för den institutionen undertecknade och förseglade översättningen, kunde vi ta med oss dokumentet utan en notarie och få det apostillerat.

 • Introduktion av läkardiplom i Finland

  Vilken institution i Finland erkänner en läkarexamen?

  I Finland är den organisation som erkänner medicinska examina "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto" (Social and Health Authorisation and Monitoring Agency), även känd som "Valvira" (organisationens specialnamn är en kombination av de första stavelserna i orden valvonta och virasto). Du måste skicka de nödvändiga handlingarna till Valvira per post. Det företag som du skickar post till måste göra tulldeklarationen för din post. Annars fastnar din post i tullen. Valvira uppdaterar och publicerar de nödvändiga dokumenten och åtgärderna på sin webbplats.Klicka här för att se kraven för läkare som har studerat medicin utanför Europa (utanför EU/ETA-länderna).


  Vilka dokument krävs för att visa upp ett turkiskt examensbevis från läkarutbildningen i Finland?

  Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.


  Pass, medicinska utbildningsbevis, intyg om god status (Certificate of Good Standing) krävs för att införa Turkiets medicinska utbildningsbevis i Finland.

  Den apostillerade kopian av examensbeviset från läkarutbildningen och passet översatt till engelska av en notarie som auktoriserats av apostille och en lagligen behörig översättare (vars översättning kommer att apostilleras vid guvernörsämbetet eller distriktsguvernörsämbetet) och den apostillerade versionen av det engelska Good-Standing-dokumentet kommer att vara tillräckligt. Förteckning över institutioner som godkänner apostille. Valvira tar inte heller emot översättare från Turkiet. Du kan mejla ditt examensbevis i pdf-format till en auktoriserad översättare i Finland och be dem skicka översättningen till Valvira för din räkning. De tar ut en avgift på 40 euro, men ditt dokument är 100 % verifierat. Du kan också skriva ut den finska ansökningsblanketten från Valvirasrelevanta sida (om länken till ansökningsblanketten inte fungerar kan du också ladda ner den från vår sida), fylla i den och lägga den till dina handlingar genom att skriva datum och ditt namn (klicka här för hjälp med ansökan). När du fyller i formuläret ska du skriva din adress och namnet på din läkarutbildning utan att översätta det. Vi kommer att be dig om e-post, webbplats och telefonnummer till din läkarutbildning. Håll kontakten med någon från din fakultet som kan svara på engelska redo för dig.
  Transcript och Diploma Supplement ingår inte i de obligatoriska dokumenten för tillfället, men det kommer inte att vara något problem om du skickar dem. Behåll originalhandlingarna på engelska så långt det är möjligt. Om ditt examensbevis är på turkiska ska du begära dokumentet "Diploma in English is as original" från fakultetens sekretariat. Problem uppstår om översättarna inte är en institution som är auktoriserad genom apostille.


  Vilken postadress ska jag skicka dokumenten till? Kommer de att fastna i tullen?

  Postboxadress : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, PL 43, 00521 Helsingfors / Finland

  Postadress för personlig leverans eller rekommenderat brev : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Ratapihantie 9, 00520 Helsingfors / Finland

  Skicka en digital kopia av dina handlingar till e-postadressen kirjaamo@valvira.fi i den finska ansökningsblanketten (klicka här för hjälp med ansökan). Du kan också skicka digitala kopior av dina dokument till https://turvaviesti.valvira.fi, som har en cybersäkerhetsnivå.

  Du måste göra en tulldeklaration för varje brev eller post som anländer till Finland från ett land utanför EU. Låt postföretaget som du skickar dokumenten till göra tulldeklarationen åt dig. Du måste också bekräfta att Posti Oy i Finland betalar utvärderingsavgiften (2,90 euro). Annars fastnar din post i tullen (ett vanligt problem med PTT-sändningar). Du kan spåra din post med hjälp av din spårningskod här.

  För att kunna göra tilläggsbetalningen till Posti Oy måste du först kunna aktivera den finska identitetsbekräftelsetjänstenmed ditt pass. Tyvärr är det inte möjligt att göra en tulldeklaration för din post. Det enda sättet att göra denna deklaration är att vara mottagaren eller någon som bor i Finland. Eller så måste företaget som du skickar din post till göra denna tulldeklaration för din räkning.

  Kontrollera alltid din postkod på spårningssidan. Inom 20 dagar från mottagandet av din post måste du först deklarera och betala tulldeklarationen och sedan betala posttillägget. I annat fall kommer din post att returneras. Posti Oy har samlat alla länkar som nämns i detta avsnitt på denna sida. Vår erfarenhet är att om vi anger tullvärdet "1 euro" och väljer "Paper ..." i deklarationen, får vi jobbet gjort med 0,24 euro i moms och 0 euro i tullkostnader. För att kunna göra denna betalning måste du använda ett finskt bankkonto eller en finsk identitetsbekräftelsetjänst. När du söker efter Posti-tillägget med spårningskoden bör betalningsknappen visas. Du måste betala 2,90 euro. Om betalningsknappen för posttillägget inte visas kan du fråga Valvira-organisationen på terhikki@valvira.fi om din post har kommit fram.