UKK

Vastaa:

On 2 eroa.

1) Lupaa varten vaadittava harjoittelujakso on 3 kuukautta(6 kuukautta lääkäreille).

2) Helsingin yliopisto tai Turun yliopisto suorittaa kolmivaiheisen tunnustuskokeen (lääkäreiden osalta Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto).

Lähteet:

1)

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/hammaslaakarit

2)

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/tutkimus/tieteenalat/suu-ja-leukasairauksien-osasto

3)

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/hammaslaaketieteen-laitos/patevoitumiskoulutus

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 39
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Hammaslääkäreitä ja lääkäreitä tarvitaan. Hyväksymisprosessi on sama kuin lääkäreillä, mutta harjoittelujakso on lyhyempi ja hyväksymistentti erilainen. Voit saada perhesession.
Katso: https://doktorlar.fi/ufaq/difference-what-is-the-difference-of-the-recognition-process-of-the-recognition-process-for-dentists-from-the-recognition-process-for-doctors/.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Doktorlar Osuuskunta's-jäsenyyteen ei liity viikko-, kuukausi- tai vuosimaksuja. Jäsenet eivät voi olla velkaa. Osuuskunnan vuotuinen tappio ei voi näkyä jäsenille. Osuuskunnan vuotuinen voitto voidaan kuitenkin jakaa jäsenille.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

Ei. Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Osuuskunta) ei peri lääkäreiltä ja hammaslääkäreiltä mitään neuvontapalkkiota jäsenyydestä. https://doktorlar.fi /jäsenyys Ne, jotka täyttävät nettisivuillamme olevan verkkolomakkeen ja kirjoittavat viiteosaan osuuskuntamme lääkäri tai hammaslääkäri jäsen, arvioidaan suoraan keskushallituksemme jäseneksi. Jäsenyyksien hyväksyminen riippuu osuuskunnan hallituksen päätöksestä.

Maiden edustajamme voivat vapaasti periä maksuja omien yritystensä kautta tuotemyynnistä ja neuvontapalveluista, joita he suorittavat "osuuskunnastamme riippumatta" ja oman alueensa lainsäädännön mukaisesti. Voit ottaa yhteyttä maakohtaisiin edustajiin osoitteessa https://doktorlar.fi /yhteystiedot -sivun kautta. Hakemukset alueilta, joilla meillä ei ole maakohtaisia edustajia, käsitellään suoraan.

Voit ilmoittaa pyynnöt ja valitukset ottamalla yhteyttä meihin info@ doktorlar.fi

Doktorlar Osuuskunta (Doktorlar Osuuskunta)

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Jos erikoislääkäriksi lähteminen on edullista, harkitsen erikoistumisen suorittamista vielä kaksi vuotta ja lähtöä. Muussa tapauksessa voin jäädyttää erikoistumisen ja lähteä.

Vastaa:

Vaikka jotkut lääkärit suosivat yleislääkäreitä tai jopa vastavalmistuneita lääkäreitä, jotkut lääkärit saattavat suosia oman alansa erikoislääkäreitä tai avustajia. Kun olet saanut yleislääkärin pätevyyden, osaston johtaja nopeuttaa yleensä menettelyjäsi, jotta voit työskennellä erikoislääkärinä omassa sairaalassasi.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Pitäisikö meillä olla rahaa pankkitilillä, kun haemme "perhe-oleskeluviisumia" Suomeen? Jos pitäisi, kuinka paljon sitä pitäisi olla? Missä ajassa tämä summa olisi täytettävä? Lasketaanko valuutta- ja kultatilit mukaan?

Jos haet "perheenyhdistämislupaa" Suomeen, Suomessa työskentelevän perheenjäsenen "palkkatulojen" ja pankkitilillä olevien käteisvarojen summan on oltava riittävät kattamaan sen perheenjäsenen elinkustannukset, joka hakee perheenyhdistämistä Suomeen.

Suomessa työskentelevää henkilöä, joka ilmoittaa palkkansa ja pankkitilinsä, kutsutaan myös "sponsoriksi". Oleskeluviisumin hakuprosessin aikana sinun on ilmoitettava, että nämä varat ja tulot kuuluvat sinulle. Vaikka olisit lainannut rahaa, nämä tulot ja varat ovat sinun käytettävissäsi.

Tietoa lapsiperheille: lapsilisä lasketaan tuloksi.

Harjoittelijana sinulla on vain henkilökohtainen asunto (palkka noin 1700-1900 euroa). 

Saat myös lapsilisää (Lapsilisä). 

Lapsilisä (lapsilisä) perheen tuloista riippumatta:

94,88€ 1. lapsi

104,84€ toisesta lapsesta

133,79€ kolmannesta lapsesta

163,24€ neljännestä lapsesta

182,69€ viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta.

Se maksetaan sinulle joka kuukausi.

Huomautus: Koulut, ateriat ja kirjat ovat maksuttomia. Oppilaille maksetaan myös matkakulut. 

Lähteet:

1)

https://www.kela.fi/lapsilisa-maara-ja-maksaminen

2)

https://migri.fi/en/income-requirement-for-family-members-of-a-person-who-has-been-granted-a-residence-permit-in-finland

3)

https://migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Työnantajan on täytettävä ja annettava sinulle suomenkielinen "Työsuhteen ehdot" -lomake "Työnantajan työehdot -lomake", englanniksi "Terms of employment".
Tällä lomakkeella voit hakea työ- ja oleskelulupaa.
Katso: https://migri.fi/tyoehtojen-tayttaminen

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Millainen on lääketieteellinen harjoitteluympäristö Suomessa?

Harjoittelijoiden työmäärä on kevyt tai olematon. Heidän odotetaan oppivan kielen ja järjestelmän, tutkivan potilaan ja syöttävän järjestelmän. Ylilääkärin ja harjoittelijan välillä ei ole etäisyyttä. Mobbingia ei tapahdu koskaan. Kaikki huolehtivat siitä, että sinua autetaan. Et kohtaa ketään, jolla olisi pahoja aikeita.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Vastaa:

Ei, ei, ei.

1) Valvira ei edellytä Amanuenssissa työskentelyyn "kielitaitoa" eikä "tutkintotodistuksen vahvistamista". 

2) Kuitenkin ;

  a) Valvira on hyväksynyt lääkärin tutkinnon ja

  b)Jos Ylilääkäri on arvioinut kielitaidon riittäväksi tai jos on saatu YKI3-kielitaitotodistus.

Paikallishallinto rahoittaa palkkauksen, jonka työnantajana toimiva terveydenhuoltolaitos maksaa amanuenssille (lääkäriharjoittelijalle). Toisin sanoen on olemassa jopa institutionaalisia kannustimia niille, joiden kieli katsotaan riittäväksi tutkintotodistuksen hyväksymistä ja ylilääkärin haastattelua varten.

3) Lääkärin vastaavuuden ensimmäisenä tutkintovaatimuksena vaaditaan "YKI3(B1) kielitaito" ja "Valviran hyväksyntä". 

👉 Pidetään kuitenkin mielessä, että olisi unelma löytää harjoittelupaikka ilman kielitaitoa, sillä kyseisen maan pääkieli on työn ydin.

Lähteet:

1) https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/laakarit

2)https://www.tays.fi/fi-FI/Koulutus/Opetus/Amanuenssit/EUETAmaiden_ulkopuolella_laakarin_tutkinnon_suorittaneiden_harjoittelu/EUETAmaiden_ulkopuolella_laakarin_tutkin(149722)

3) 5.3 sivu 24 

https://medisiinariliitto.fi/wp-content/uploads/2021/04/Kandin-tyo%CC%88opas-2021.pdf

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 25
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Onko ruotsalainen B2-kielitaso pätevä Suomessa?

Vastaa: Vastaus: Ei. Vain suomenkieliset arvosanatodistukset kelpaavat tunnustamiseen. Harjoittelun aloittaminen ei kuitenkaan edellytä todistusta. A2-B1-kielen taso riittää sinulle työpaikan löytämiseen. Lisäksi sinun on hyvä tietää, että on hyvin harvinaista, että sinulle tarjotaan työtä, jos puhut vain ruotsia. Sinun on vakuutettava heidät siitä, että olet aloittanut suomen kielen opiskelun ja että olet motivoitunut suomen kielen opiskeluun.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

Perus- ja keskitason suomen kielen koulutuksen ja tukikurssien avulla, jotka suoritat 6-9 kuukauden aikana, voit etsiä ja löytää harjoittelupaikan aktiivisesta työstäsi ja ajankäytöstäsi riippuen. Harjoittelun työpäivän alkamista varten on hyödyllistä saada myöhempi ajankohta aikaisintaan 3 kk. Viisumimenettelyt voivat kestää kauan tai osua yleisten vapaapäivien aikaan.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Lyhyt vastaus: Kyllä, voit ajaa Suomessa turkkilaisella ajokortillasi.

Yksityiskohdat:
-Jos haluat vaihtaa ajokorttisi ilman koetta Suomeen muuton jälkeen, sinun on haettava sitä 2 vuoden kuluessa siitä, kun sinulla on vakituinen osoite. Niiden, joilla on vakituinen osoite, on suoritettava koe 2 vuoden määräajan jälkeen. Tarkemmat tiedot löydät täältä:

https://ajokortti-info.fi/fi/perustietoa-ajokortista/ulkomaisen-ajokortin-vaihtaminen-suomalaiseen-ajokorttiin

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Vastaanottaja-kentässä: "VALVIRA"; kuvauksessa: "Etunimi, sukunimi, Valviran seurantanumero, viitenumero, laskun numero".
Valviran seurantanumero merkitään tutkintotodistuksen hyväksymistä varten lähetettävään asiakirjaan. Se on muotoa V/xxx/xxxxxx.
Viitenumero ja laskunumero merkitään hyväksynnän mukana tai siitä erillään lähetettävään laskuun. Viitenumero: RFxx xxxx xxxx xxxx xxxx ... ja Laskunnro: xxxxxxxxxxxx on muotoa.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Jotta tutkintosi voidaan tunnustaa Suomessa, sinun on lähetettävä asiakirjasi postitse Valviran oppilaitokseen. Postin perille tulon voit tarkistaa seurantakoodin avulla Posti Oy:n verkkosivuilta https://www.posti.fi/en/tracking. Jos postisi kestää odotettua kauemmin, mutta se ei näy seurantasivulla tai jos et saa lähetysilmoitusta, voit pyytää Valviralta vahvistusta asiakirjojesi perillemenosta sähköpostitse.

Katso myös:

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0
Kategoria: Osuuskunta

Kun Valvira vastaanottaa asiakirjat, se ilmoittaa sinulle yleensä asiakirjanumeron, jota kutsutaan diaarinumeroksi. Joskus se ei kuitenkaan välttämättä tee tätä ilmoitusta. Jos luulet, että postisi on saapunut, mutta meille ei ole vieläkään ilmoitettu, voit varmistaa, ovatko asiakirjasi saapuneet, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi.

Oliko tästä FAQ:sta apua?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0